Boskoop

Kerstgroen, dec 2020

Jammer genoeg kon de kerstschikking in 2020 niet plaatsvinden. Dankzij onze vele contacten uit de kwekerij wereld hebben we grote bossen met Kerstgroen kunnen samenstellen voor onze leden. Op deze manier konden de geïnteresseerde bloemschikkers zelf thuis aan de slag met dit prachtige groen. Er was veel belangstelling voor ons kerstgroen en op zaterdag 12 december hebben een aantal vrijwilligers hard gewerkt om de benodigde 35 bossen samen te stellen en te verzenden.
Via deze weg wil ik de harde werkers en de gulle gevers heel erg bedanken. Ik heb thuis met veel plezier enkele kerstschikkingen kunnen maken met de prachtige takken.     
Marianne Heij.

Onderstaand enkele foto's van de zaterdagochtend werkzaamheden en enkele werkstukken van onze leden..


Herfstworkshop, 5 en 6 okt. 2020

We kunnen terugkijken op twee (succes)volle avonden! Er waren veel aanmeldingen en daar waren we erg blij mee! De materialen waren ruimschoots voldoende en heel mooi. Een halve oasisring werd er mee opgemaakt: dit werd op een onderbord gelegd. Op de foto's is te zien hoe mooi de resultaten waren. (meer foto's in het fotoalbum).
We danken Fransje weer hartelijk voor de begeleiding en Thea en Herman Geers voor het gebruik van de kas. Super!

Excursie showtuin van Valkplant

We werden hartelijk ontvangen door Wim v.d. Poel, hij had de koffie, thee en wat lekkers erbij klaar staan in de loods. We kregen eerst een korte introductie over het bedrijf waarna de groep werd gesplitst in 2 delen. De opkomst was heel goed, 30 personen wat precies goed was vanwege de Corona maatregelen.

Wim deed de rondleiding en Hans van Gemeren deed ook een deel van de rondleiding. Het weer was prachtig met volop zon, en ondanks de herfst was er nog veel te zien van alle mooie planten waarvan er veel nog in bloei stonden. Beide rondleiders hebben heel enthousiast over de planten verteld met volop gelegenheid om er over te vragen.

Valkplant heeft veel nieuwe cultivars die zij op de markt brengen in Europa, die worden hier eerst getest. Er waren heel wat nieuwe Hydrangea’s op de kwekerij, en veel andere heesters, teveel om allemaal te benoemen. De kwekerij en showtuin, lopen vanaf de Burgemeester Smitweg tot aan de vaarsloot in het Rietveld. Het was een prachtige wandeling met veel informatie. Veel leuke reacties van de bezoekers, het is uniek dat we dit mochten zien. 


Wijn uit Boskoop, 3 sept. 2020

De belangstelling voor de rondleiding bij de wijnmakerij van familie de Vries was groot. Jan en Henriëtte maken als hobby wijn.
Na de ontvangst hebben we, lopend tussen de rijen met  druivenstokken, uitleg gekregen over de wijze waarop Jan druiven kweekt. Zijn keuze van aangeplantte druivelaars, veel informatie over druiven en veel en tips voor de druivenkweek. Van alle soorten kregen we een trosje om te proeven., maar wel met de aantekening dat de druiven nog enkele weken nodig hadden om de juiste zoetheid te bereiken.......
Binnen hebben we gezien welke stappen er nodig zijn om van druif tot wijn te komen; hoe de druiven worden geplet, het sap van de schillen wordt gescheiden en hoe de gisting plaatsvind en nog veel meer.. Met diverse meetinstumenten wordt tijdens het proces gecontroleerd hoe de wijn ervoor staat (alcohol percentage, hoeveelheid zuur ect.). En, uiteraard, was er de demo van het vullen van de flessen en afsluiten met de kurk. De avond eindigde met een kleine wijn proeverij. Al met al een zeer geslaagde avond waarvoor we Jan en Henriette de Vries heel erg wil bedanken.
Er zijn meer foto's van deze leuke avond  te zien in het fotoalbum.


Insektenhotel maken, 11 maart 2020

Met een kleine groep, helaas waren er op het laatste moment nog enkele afzeggingen, zijn we druk aan het zagen, boren en schroeven geweest.
Heel erg leuk om eens iets anders dan een bloemstuk te maken. Alle onderdelen van het insektenhotel waren al op maat klaargemaakt en werden ons in volgorde van verwerken aangereikt. Ton liet ons iedere stap duidelijk zien en bood, samen met de twee deelnemende heren, een helpende hand op de momenten dat de dames het even moeilijk hadden. Het aanwezige gereedschap werd veelvuldig gedeeld omdat niet iedereen het juiste onderdeel bij zich had. Het was behoorlijk doorwerken, maar na een erg leuke en geslaagde avond stonden er toch een aantal prachtige insektenhotels op een rij.


Algemene leden vergadering, 18 februari 2020

Op 18 februari 2020 was er weer de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) van Groei & Bloei Boskoop. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig.

Tijdens deze vergadering hebben we een nieuw bestuurslid geïnstalleerd, Leo Vergeer. Zowel Mia Dijkstra als penningmeester Hans van Veen waren aftredend en beiden hebben zich herkiesbaar gesteld, De vergadering ging akkoord met hun herbenoeming. Wij zijn blij dat zij het bestuur blijven versterken en we heten Leo welkom als nieuw bestuurslid.

Het financiële jaarverslag is door de kascontrole commissie goedgekeurd.

De aanpassingen aan het huishoudelijke reglement werden goedgekeurd door de vegadering. Aan artikel 2  (Leden)  is punt 2 toegevoegd waarin het gebruik van foto's, genomen tijdens onze activiteieten, geregeld wordt. De foto's kunnen gebruikt worden, tenzij u voorafgaaand kenbaar heeft gemaakt hier bezwaar tegen te hebben.. Artikel 3  (bestuur) is gewijzigd, Bestuursleden worden aangesteld voor een termijn van 3 jaar en mogen  meermalen herkiesbaar zijn.

Siem Hoogeveen van Hoogeveen Plants heeft een lezing gegeven over de Helleborus. Een inspirerend verhaal van een ondernemer die in ruim 30 jaar een enorm bedrijf heeft ontwikkeld met ruim 10 ha aan boomkwekerij producten.

Tot slot was er natuurlijk de jaarlijkse loterij om onze kas te spekken. De hoofdprijs ging naar Jan de Jong.

De avond werd afgesloten met en hapje en een drankje. Leuk en gezellig omdat er aardig wat mensen bleven om na te praten.


Leden voor leden avond, 21 januari 2020

We konden weer genieten van vier prachtige foto presentaties.
Hans van Veen nam ons mee op zijn culltuur-rondreis door voormalig Joegoslavië. Naast mooie gebouwen en indrukwekkende monumenten ter nagedachtenis aan de oorlog was er af en toe ook een foto van een plantje en prachtige natuur.
Op de muziek van Johann Strauss Jr, "An Der Schönen blauen Donau" zagen we prachtige foto's van de Boskoopse varianten van (blauw) water.  De foto's waren van Herman Schoenmaker.
Ook de foto's van Kato's mooie bloemstukken  werden vertoond.
Als afsluiting liet Nico Uitenbroek de wondere wereld van succulenten en cactussen in hun natuurlijke omgeving voorbij komen. (o.a. uit Arizona en Mexico).
We willen graag een oproep doen voor nieuwe presentaties. Heeft U foto's die u wel wilt delen met ons, neem dan contact op met Nico. Hij kan u, indien nodig, helpen met het maken van een presentatie. E: nicovera.us(at)online.nl