Boskoop

innamedag in Boomkwekerijmuseum

1 april 2023: innamedag in Boomkwekerijmuseum Boskoop

Hebt u zoals velen in het voorjaar uw zolder, kelder of schuur opgeruimd? Dan bent u vast allerlei objecten en geschriften tegengekomen die daar al jaren liggen te verstoffen, maar die u ook niet wil weggooien.

Het Boomkwekerijmuseum in Boskoop biedt een oplossing: schenk ze aan ons! Het doel van het museum is immers het cultureel erfgoed van de sierteeltregio Boskoop e.o. zorgvuldig te bewaren zodat nieuwe generaties een goed beeld krijgen van het verleden en op die manier wordt bijgedragen aan hun culturele identiteit.

Alle aangeboden objecten worden getoetst door onze nieuwe conservator Bart Hoogeveen. Als het object bijdraagt aan de kennis van de geschiedenis van Boskoop en/of de boomkwekerij, zal het in dank worden aanvaard. U krijgt als schenker een ontvangstbewijs en wie weet vindt u uw object terug in een tentoonstelling waarin we aandacht geven aan een selectie uit alle schenkingen.

U bent op 1 april van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

De Historische Vereniging exposeert: ‘Boskoop in kaart en beeld’. Neem gerust een kijkje!

Het museum is vanaf 2 april ook op zondagmiddag geopend. Een goede gelegenheid om onze historische tuin, kwekerswoning en exposities te bezoeken.

Meer info: www.boomkwekerijmuseum.nl