Boskoop

Spelregels - voor deelname aan onze activiteiten

Aanmelden
Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier,   u vindt  een link van het aanmeldformulier onder aan het agenda-item en in de kolom rechts . Uw aanmelding is pas definitief als de betaling is overgemaakt op onze bankrekening. Na uw aanmelding ontvangt u een automatische mail met daarin de kosten en het nummer van onze bankrekening. Kort voor de start van de activiteit ontvangt u nog een bevestiging per mail ter herinnering.

Betalen
De kosten van de activiteit kunnen niet meer contant betaald worden. Bij de aanmelding voor een activiteit krijgt u het verzoek van tevoren het bedrag over te maken. Uw partner wordt aangemerkt als lid. Het IBAN rekeningnummer is: NL67ABNA0512026173 t.n.v. KMTP Boskoop eo Groei en Bloei.

Annuleren
Indien u onverhoopt verhinderd bent kunt u zich tot de uiterlijke dag van inschrijving afmelden. Voor de busreis kunnen wij u alleen de kosten retourneren als uw plaats(en) door anderen worden opgevuld. 

Aansprakelijkheid
Deelname aan door ons georganiseerde activiteiten is altijd volledig op eigen risico. De organisatie van Groei & Bloei, noch de partij waar de activiteit plaatsvindt, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade door u geleden of door u veroorzaakt.

Kilometervergoedingen
Bij het carpoolen naar en van een activiteit geldt een kilometer vergoeding van 25 eurocent per km per auto. Wij verzoeken u dit zelf met de chauffeur te verrekenen.