Boskoop

Afdelings e-mail: Secretariaat: info(at)boskoop.groei.nl

Voor het sturen van mail dient (at)  vervangen worden door @

 

Betalingen onder vermelding van "naam" en "activiteit naar:

Bankrekening NL67 ABNA 0512 0261 73  t.n.v. KMPT Boskoop Groei en Bloei