Boskoop

Insektenhotel maken, 11 maart 2020

Met een kleine groep, helaas waren er op het laatste moment nog enkele afzeggingen, zijn we druk aan het zagen, boren en schroeven geweest.
Heel erg leuk om eens iets anders dan een bloemstuk te maken. Alle onderdelen van het insektenhotel waren al op maat klaargemaakt en werden ons in volgorde van verwerken aangereikt. Ton liet ons iedere stap duidelijk zien en bood, samen met de twee deelnemende heren, een helpende hand op de momenten dat de dames het even moeilijk hadden. Het aanwezige gereedschap werd veelvuldig gedeeld omdat niet iedereen het juiste onderdeel bij zich had. Het was behoorlijk doorwerken, maar na een erg leuke en geslaagde avond stonden er toch een aantal prachtige insektenhotels op een rij.


Algemene leden vergadering, 18 februari 2020

Op 18 februari 2020 was er weer de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) van Groei & Bloei Boskoop. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig.

Tijdens deze vergadering hebben we een nieuw bestuurslid geïnstalleerd, Leo Vergeer. Zowel Mia Dijkstra als penningmeester Hans van Veen waren aftredend en beiden hebben zich herkiesbaar gesteld, De vergadering ging akkoord met hun herbenoeming. Wij zijn blij dat zij het bestuur blijven versterken en we heten Leo welkom als nieuw bestuurslid.

Het financiële jaarverslag is door de kascontrole commissie goedgekeurd.

De aanpassingen aan het huishoudelijke reglement werden goedgekeurd door de vegadering. Aan artikel 2  (Leden)  is punt 2 toegevoegd waarin het gebruik van foto's, genomen tijdens onze activiteieten, geregeld wordt. De foto's kunnen gebruikt worden, tenzij u voorafgaaand kenbaar heeft gemaakt hier bezwaar tegen te hebben.. Artikel 3  (bestuur) is gewijzigd, Bestuursleden worden aangesteld voor een termijn van 3 jaar en mogen  meermalen herkiesbaar zijn.

Siem Hoogeveen van Hoogeveen Plants heeft een lezing gegeven over de Helleborus. Een inspirerend verhaal van een ondernemer die in ruim 30 jaar een enorm bedrijf heeft ontwikkeld met ruim 10 ha aan boomkwekerij producten.

Tot slot was er natuurlijk de jaarlijkse loterij om onze kas te spekken. De hoofdprijs ging naar Jan de Jong.

De avond werd afgesloten met en hapje en een drankje. Leuk en gezellig omdat er aardig wat mensen bleven om na te praten.


Leden voor leden avond, 21 januari 2020

We konden weer genieten van vier prachtige foto presentaties.
Hans van Veen nam ons mee op zijn culltuur-rondreis door voormalig Joegoslavië. Naast mooie gebouwen en indrukwekkende monumenten ter nagedachtenis aan de oorlog was er af en toe ook een foto van een plantje en prachtige natuur.
Op de muziek van Johann Strauss Jr, "An Der Schönen blauen Donau" zagen we prachtige foto's van de Boskoopse varianten van (blauw) water.  De foto's waren van Herman Schoenmaker.
Ook de foto's van Kato's mooie bloemstukken  werden vertoond.
Als afsluiting liet Nico Uitenbroek de wondere wereld van succulenten en cactussen in hun natuurlijke omgeving voorbij komen. (o.a. uit Arizona en Mexico).
We willen graag een oproep doen voor nieuwe presentaties. Heeft U foto's die u wel wilt delen met ons, neem dan contact op met Nico. Hij kan u, indien nodig, helpen met het maken van een presentatie. E: nicovera.us(at)online.nl