Boskoop

Notulen AVL 2019

 1. Opening:
  Voorzitter Barry Looman opent de jaarvergadering en heet aanwezige leden van harte welkom.
 2. De notulen van 2018
  De notulen zijn vooraf naar de leden verstuurd en worden unaniem goedgekeurd.
 3. Het sociaal jaarverslag
  D.m.v. een PowerPoint presentatie wordt deze vertoond met een terugblik van de activiteiten met foto’s en grafieken over 2018. Hieruit konden we concluderen dat er 30 nieuwe leden zich hadden aangemeld. Inmiddels bestaat de afdeling uit 192 leden.  Het was een bewogen jaar; allereerst het 145 jarige jubileum van onze afdeling die tegelijkertijd werd gevierd met uitreiking van de koninklijke onderscheiding voor Aad Vergeer. Veel mooie en leuke lezingen, excursies, bloemschikcursussen, cursus moes-tuinieren die wisselend werden bezocht. Wel moet worden opgemerkt dat deelname hieraan de laatste jaren terugloopt.
 4. Financiën:
  Het financieel verslag 2018 is gecontroleerd door Jan van Erk. Hij zou dit samen met Truus Schippers doen, maar door ziekte kon zij niet de kascommissie vertegenwoordigen. De aanwezige leden vinden dit geen bezwaar en keuren het financieel jaarverslag goed. Dick Nieuwensteeg en Wout Wegerif stellen zich voor volgend jaar beschikbaar.
 5. Bestuurswisseling:
  Hans van Veen is aftredend maar stelt zich nog 1 jaar herkiesbaar. Door de aanwezige leden wordt dit goedgekeurd.
 6. Diverse bestuurszaken:
   - Groei&Bloei afd. Boskoop bestaat vanwege hulp van veel vrijwilligers. Niet alleen het dagelijks bestuur, maar ook de vrijwilligers die helpen bij de activiteiten worden bedankt door de voorzitter
  - Het bestuur is nog op zoek naar bestuursleden die een aantal taken kunnen overnemen. Over 4 jaar is het 150 jarige jubileum van de afdeling Boskoop en hiervoor moet veel worden georganiseerd.
 7. Mooi Boskoop
  Dick van Nieuwensteegh doet een woordje betreft “Mooi Boskoop” vanwege het 60 jarige bestaan. Er is een mooi jaarprogramma samengesteld. Volgend jaar worden de tuinen 4 x gekeurd en bij elke keuring is een prijsuitreiking.  8 november is het eindfeest.
 8. Jaarprogramma:
  et nieuwe jaarprogramma 2019 is naar de leden verstuurd. Nieuw is  “tuinen”  bij kwekers. Vier verschillende kwekers is gevraagd om hun kwekerij open te stellen en een verhaal te vertellen over hun berdrijf. Anneke verteld waar de busreis naar toe gaat: Met wat omzwervingen zijn ze terecht gekomen bij 4 mooie tuinen het land van maas en waal, waaronder “De Tuinen van Demen”, die speciaal voor ons op 02 april  een lezing geeft in De Plataan.
 9. Uitslag Loterij.
  De hoofdprijs “de busreis” is gewonnen door Sjaan Hunnink
 10. Afsluiting
  De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder genot van een drankje en bittergarnituur.