Boskoop

Agenda AVL 2020

 • dinsdagavond 18 februari 2020
 • aanvang 20:00 uur
 • MFC de Plataan 

Agenda

 1. Om 20:00 opening door voorzitter Barry Looman
 2. Notulen jaarvergadering 2019, llink naar notulen
 3. Financiƫn
       -verslag verenigingsjaar 2019
       -Rapportage kascommissie
       -Begroting 2020
 4. Jaarverslag 2019
 5. Bestuurswisselingen
       -Penningmeester Hans van Veen is aftredend en stelt zich nog 2 jaar verkiesbaar.
       -Coƶrdinator Bloemschikken Mia Dijkstra is aftredend en stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar  Nieuwe gegadigden voor beide functies kunnen zich aanmelden bij de voorzitter
       -Leo Vergeer wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid
 6. Diverse bestuurszaken
  • Vaststellen huishoudelijk reglement, zie bijlage
  • Bedanken vrijwilligers

PAUZE  met lotenverkoop. Hoofdprijs is een gratis deelname aan de busreis incl. diner.

       7. Jaarprogramma 2020 met als extra aandacht voor de tuinreis naar Noord-Holland.
       8.  Na de pauze geeft Siem Hoogeveen een kleine lezing over de Helleborus.
            De kerstroos wint nog steeds aan populariteit, er zijn inmiddels al veel soorten op de markt.
        9. Uitslag van de loterij en sluiting van de vergadering om ca. 22.15

Na afloop van de vergadering willen we u graag nog een drankje aanbieden