Boskoop
bekijk online
NieuwsFLITS

2020-4 dd 16 maart

Annuleren van activiteiten

Om te helpen de verdere verspreiding van het Corona virus  zoveel mogelijk te voorkomen volgen wij de adviezen van de overheid en RIVM op. Wij hebben daarom besloten om enkele van onze activiteiten te annuleren.
Dat is heel jammer, maar we hebben dit besluit genomen omdat we de gezondheid van onze leden niet in gevaar willen brengen.

De volgende activiteiten worden geannuleerd:

  • Morgenavond 16 maart; de lezing door Cor Bras over vaste planten en hun omgeving. We hopen dat Cor op een andere datum de lezing alsnog wil geven.
  • 24 maart; zal het bloemschikken niet doorgaan, we slaan de paasschikking dit jaar over.
     
  • Helaas zijn de open dagen bij Herman en Thea Geers  van 28 en 29 maart ook afgelast. ZIj hopen u later te kunnen informeren over een nieuwe datum.

Over de lezing van 22 april is nog géén besluit genomen. We zullen U in een volgende Nieuwsflits hier nader over informeren.

We hopen dat we ons activiteitenprogramma zo snel mogelijk weer kunnen oppakken en u dan gezond en wel weer te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet
Het bestuur afd. G&B Boskoop

 

.Noteer vast in uw agenda

Workshop;  Paasschikking  op dinsdagavond 24 maart. Lees meer.