Boskoop
bekijk online
NieuwsFLITS

2020-2; 13 februari

Algemene leden vergadering

Graag willen we u uitnodigen voor de algemene leden vergadering op dinsdagavond 18 februari 2020

Naast de gebruikelijke bestuurlijke agendapunten stelt het bestuur een wijziging voor van het huishoudelijk regelement. De wijziging heeft betrekking op de aanstellingstermijn van bestuursleden.

Aansluitend aan de vergadering geeft Siem Hoogeveen een presentatie over de Helleboris.

De volledige agenda van de AVL.


Noteer vast in uw agenda

Workshop;  insektenhotel  maken op woensdagavond 11 maart.